Home

We zijn blij dat u langskomt op onze website.

Laten we ons even voorstellen:


Mijn Oogappel is een kleine basisschool voor buitengewoon onderwijs met familiaal karakter. We geven onderwijs op maat van onze leerlingen door taal en rekenen op niveau en tempo van de kinderen aan te bieden in kleine klasgroepen. Er staat een heus team van supertoffe juffen, meesters, orthopedagoge, logopediste en kinesitherapeute klaar. We zoeken naar manieren om taal en rekenen zo realistisch en functioneel mogelijk te maken: winkelen én zelf betalen, koken, tuinieren, fietsen,…

Zo staan we regelmatig in de kijker en staan onze vriendjes van ‘De Ark’ versteld van wat we allemaal kunnen. We doen vaak dingen samen met het gewoon onderwijs! We lezen, sporten en feesten samen en doen gezamenlijke uitstappen.

We hebben een duidelijke identiteit en steunen op de Bijbel als fundament. Kinderen die naar onze school komen zijn stuk voor stuk kostbare parels in Gods hand, die een hele weg hebben afgelegd vooraleer ze uiteindelijk in het buitengewoon onderwijs terecht gekomen zijn. De boodschap die we vooral willen doorgeven aan onze kinderen is dat ze ‘de oogappels’ van onze God en Vader zijn.

 

 

Voor kinderen met een lichte
ontwikkelingsvertraging
voor wie het leren
in het gewoon onderwijs
te snel gaat.

 

Voor kinderen met een normale

begaafdheid met bijkomende
specifieke problemen zoals:
tempo en concentratie
lees-, reken- en/of schrijfstoornis.

Schermafbeelding 2016-09-19 om 13.52.06.png