Victor en zijn Goedgevoel Machine 14/09 (MO1 & MO2)

Op donderdag 14 september hadden we een gekke bezoeker bij ons op school. Zijn naam was Victor...

"Victor en zijn Goedgevoel Machine" is een interactieve schoolvoorstelling (met grapjes, filmpjes, toneel, gesprekjes, …). Victor is een gekke uitvinder. Samen met Victor gaan de kinderen op zoek naar ‘groene’ en ‘rode’ gedragingen, gedachten en gevoelens of naar aanvaardbaar en onaanvaardbaar gedrag zoals pesten. Tijdens de voorstelling kregen alle kinderen een Goedgevoel latje. Met deze mini Goedgevoel Machine kunnen ze op een heel laagdrempelige manier tonen en benoemen wat ze voelen en denken.