Zendingsproject 20/11 (MO & Ark)

Afgelopen november hadden we ons jaarlijkse zendingsproject op school. Deze keer stond het werk van Silke en Ramzi in de kijker.

Silke (opgegroeid in Kortrijk) woont samen met haar man Ramzi in Jordanië en werkt daar voornamelijk onder Syrische vluchtelingen, waaronder vele kinderen.

Via de organisatie CAMA (Compassion and Mercy Associates) leven ze door middel van hulpverlening en ontwikkelingsprojecten het goede nieuws uit. Ze laten op een heel praktische manier Gods liefde zien aan de mensen.

Tijdens ons zendingsproject hebben De Ark en Mijn Oogappel op verschillende manieren geld ingezameld. We hielden een sober maal, verkochten tekeningen van kinderdromen (gemaakt door kinderen in Jordanië) en hielden een sponsorlooptocht.

Hartelijk bedankt aan iedereen die hieraan heeft meegewerkt en heeft bijgedragen aan het spaarproject! We zijn er samen in geslaagd om een geweldig mooi bedrag van 6000 euro in te zamelen!!

 

Dit geld wordt gebruikt voor het bekostigen van medische verzorging, het verder uitbouwen van een voetbalproject en de aankoop van schoolbenodigdheden. Dankzij de school die werd opgestart door de plaatselijke kerk krijgen vluchtelingenkinderen onderwijs en leren ze ook over de Bijbel en over Jezus.

Op maandag 18 december waren Silke en Ramzi op bezoek in België en zijn ze naar onze school gekomen! Tijdens de weekviering hebben ze alle kinderen bedankt voor hun inzet en gebed. Ze hebben enkele foto’s getoond en uitleg gegeven over enkele concrete dingen die ze al hebben kunnen doen met het geld dat werd ingezameld, zoals de aankoop van een kacheltje, de reparatie van een dak en de aankoop van een rolstoel voor een meisje met een beperking. Wat een zegen voor deze mensen! Wat fijn dat wij hier in België een steentje konden bijdragen aan het mooie werk in Jordanië. Laten we dankbaar zijn voor alle zegeningen die God ons geeft en genieten van het voorrecht dat wij op onze beurt ook weer anderen tot zegen mogen zijn.