Zin in Leren, Zin in Leven - ZILL, het nieuwe leerplan (MO)

 

In de Scholen met de Bijbel zijn we druk bezig om het nieuwe leerplan ‘Zin in leren, zin in leven’ te leren kennen.

‘Zin in...’ heeft een dubbele betekenis. Enerzijds heeft het te maken met motivatie en de ‘goesting’ krijgen en hebben om verwachtingsvol en nieuwsgierig uit te kijken naar iets nieuw. Anderzijds wijst ‘zin’ naar een diepere betekenis die aan dingen gegeven wordt.

We gaan er vanuit dat elk kind een gezonde nieuwsgierigheid heeft om te leren. Door het leren worden kinderen in staat gesteld om, elk op hun manier, een deel te zijn van een samenleving waar plaats is voor iedereen.

‘Moeder, waarom leren wij?’ We leren om met voldoende vertrouwen in het leven te kunnen staan, ook als het soms lastig of moeizaam loopt. We leren om veerkrachtig te zijn en antwoorden te durven geven op vragen en verwachtingen in onze omgeving. Leren betekent dingen over de wereld en het leven ontdekken, ervaringen opdoen. Er valt zoveel te be’leven’ en te ‘leren’.

 

In het nieuwe leerplan staan kinderen centraal. Spelende, ontdekkende en experimenterende kinderen die van en met elkaar leren maar ook van de ouders, opvoeders en leerkrachten. Een kind ontwikkelt niet in zijn eentje, maar samen met en door anderen: kinderen én volwassenen. Achter de kinderen in beweging, staat een schaduwfiguur voorgesteld, dat is onze God en Vader.

Ook in ons pedagogische project spreken we over 3 relaties die we als mens ervaren; relatie tot God (Hij), relatie tot de naaste (jij) en de relatie tot de natuur.

Elk kind is uniek, onvervangbaar, gekend en geliefd door God. Ieder kind is geschapen naar Gods beeld en bijgevolg vol talent. We willen onze kinderen helpen met het ontwikkelen van hun talenten en deze vervolgens in te zetten in Zijn dienst.

Elk kind is gelijkwaardig aan elkaar en toch verschillend. Ieder kind heeft behoefte aan contact met anderen.

 

Elk kind dient optimale kansen te krijgen om zich te ontwikkelen, zonder de grenzen van de ander te overschrijden. In de School met de Bijbel dient iedereen   elkaar en laat men eenieder tot zijn recht komen.

(uit: Pedagogisch Project Scholengemeenschap ‘Scholen met de Bijbel’ p. 23)

 

Er is aandacht voor een evenwichtige, totale ontwikkeling van elk kind. Er zijn zowel persoonsgebonden als cultuurgebonden ontwikkelvelden. Dit wordt voorgesteld als een binnen- en een buitencirkel. Alle ontwikkelvelden hebben elkaar nodig en er is een voortdurende interactie tussen de ontwikkelvelden.
De ontwikkelvelden staan in een cirkel en die heeft geen begin en geen einde. Kinderen zijn voortdurend in ontwikkeling en in beweging. Ze leren spontaan, al doende en worden geprikkeld en uitgedaagd door de leerkrachten.

Als team hebben we de opdracht grondig na te denken over de schooleigen weg en middelen die nodig zijn om de totale en evenwichtige ontwikkeling van elk kind op de beste manier te realiseren. We worden uitgenodigd om ons pedagogisch project en onze schoolcontext te verbinden met het leerplan ‘Zin in leren, zin in leven’. Het belooft een boeiende reis te worden.

We zijn in ieder geval enthousiast en geïnspireerd om als leerkrachten de gids te zijn voor uw kind(eren). Om hen te leren zelfredzaam en gelukkig te functioneren in de hen omringende wereld.

 

Nele Boelens, directeur ‘Mijn Oogappel’