Basisaanbod

Doelgroep

  • Voor kinderen met een lichte ontwikkelingsvertraging voor wie het leren in het gewoon onderwijs te snel gaat (type 1).
  • Voor kinderen met een normale begaafdheid met bijkomende specifieke moeilijkheden, zoals: tempo, concentratie, lees-, reken- en/of schrijfvaardigheden (type 8).
  • Voor kinderen met attest type basisaanbod.
  • Na 2 schooljaren bekijken we samen of uw kind, mits aanpassingen en ondersteuning door het team, terug kan keren naar het gewoon onderwijs. Indien de ouders, de school en het CLB dit geen haalbare kaart vinden, bepalen we samen het vervolgtraject.
  • 6 tot 13-jarigen.

Onze aanpak:

  • Nederlands en wiskunde op niveau en tempo van het kind.
  • Kleine klasgroepen.
  • Realistische en functionele aanpak doorheen de lesactiviteiten.
  • Hechten veel belang aan samenwerking met ouders, CLB en andere.
  • Gespecialiseerd team van leerkrachten en paramedici.