Welkom

We zijn blij dat je langskomt op onze website

Laten we ons even voorstellen:

 

Mijn Oogappel is een methodeschool voor gewoon en buitengewoon onderwijs,
een school met de Bijbel.

 

We zetten in op exploreren, onderzoeken en ervaren
in de setting van een kleine school met familiaal karakter.

 

Er staat een ervaren team van supertoffe juffen, meesters en logopedisten klaar.

 

Kinderen zijn stuk voor stuk kostbare parels voor ons en in Gods ogen.
De boodschap die we willen doorgeven, is dat ze ‘de oogappels’ van onze God en Vader zijn.

IMG_5804

Inschrijvingen 2024-2025 (kleuter & lager)

 

Wil je je kind inschrijven of wil je onze school eerst beter leren kennen voordat je je kind inschrijft? Geen probleem! Maak een afspraak voor een persoonlijke rondleiding om onze werking te ontdekken en al je vragen te stellen.

Meer info over: inschrijven

We kijken ernaar uit om je te ontmoeten en je rond te leiden!

Type Basisaanbod

Voor kinderen voor wie het leren in het gewoon onderwijs te snel gaat en/of voor wie tempo, concentratie, lees-, reken- en/of schrijfvaardigheden moeilijk lopen (6 tot 13 jaar).

Lees meer

Type 9

Voor normaal begaafde kinderen met een autismespectrumstoornis (6 tot 13 jaar).

Lees meer

Basisonderwijs

Voor kinderen die willen ervaren, onderzoeken, ontdekken en leren (2,5 tot 12 jaar)

Lees meer

Onze methode

Oriëntatie op de wereld

Wereldoriëntatie is het hart van ons onderwijs. Zoveel als mogelijk maken we een tandem met wereldoriëntatie en Nederlands. We hebben een schooleigen methode uitgewerkt.

Lees meer

Ouderparticipatie

Mijn Oogappel is een gemeenschap van kinderen, leerkrachten en ouders. Leerkrachten zijn professionele opvoeders. We willen samen school maken.

Lees meer

Ritmisch weekplan

Dagelijks maken wij tijd om met elkaar te praten, werken, ontspannen en vieren. We proberen deze activiteiten op een verantwoorde manier af te wisselen.

Lees meer

Doelgericht met talenten

We gaan er vanuit dat hoe vroeger en hoe duidelijker talenten gekend zijn, hoe beter kinderen begeleid kunnen worden in hun ontwikkeling.

Lees meer

Groen moet je doen

We willen kinderen milieubewust en met een hart voor de natuur opvoeden. Seizoenen moeten beleefd worden. We zetten in op buiten leren, spelen en bewegen.

Lees meer

Familiaal karakter

We zijn een kleinschalige school met een familiaal karakter. Wil je weten hoe een dag in de regenboog of een dag in oranje er uit ziet, klik dan snel op 'Lees meer'.

Lees meer

Onze aanpak

Het inclusieve karakter, de methode en de Christelijke identiteit maken Mijn Oogappel tot een unieke school voor uw kind.

Unieke kleuterwerking

Wij doorbreken het klassieke jaarklassensysteem en kiezen in Mijn Oogappel bewust voor een klasunieke werking voor de kleuters.

Kleine graadsklas

Hoe kleiner een klasgroep, hoe meer zorg en tijd we aan elk kind kunnen geven.

Op tempo en niveau

Kleine groepen hebben als grootste voordeel dat we tijd hebben voor de verhalen, moeilijkheden, zorgen, vreugdes van elk kind.

Creatieve werking

Een greep uit het aanbod: stiepelen, buitenlesdagen, themadagen, museum op school, cooking class.

Onze kernwaarden

Als kinderen onze school verlaten, willen we dat ze volmondig en overtuigd kunnen zeggen:

Ik weet wie ik ben en dat is goed!

Ik mag er zijn zoals ik ben. Een heleboel kan ik goed. Ik leer hoe ik kan aanpassen wat minder gaat.

Ik probeer dus ik leer!

Al doende leer ik. Ik blijf proberen en geef niet op. Zo leer ik het meest.

Ik krijg en geef nieuwe kansen!

Soms loopt het fout,  maar ik mag opnieuw beginnen. Ik vergeef ook de ander.

Ik behandel de ander zoals mezelf.

Hoe ik wil dat een ander met mij doet, zo doe ik bij de ander. Ik draag zorg voor mijn spullen en die van een ander.

Ik zorg voor mezelf.

Ik kan mezelf verzorgen. Heel veel dingen kan ik echt zonder hulp!

Onze kwaliteit

De Vlaamse overheid nam in mei 2019 de kwaliteit van onze school onder de loep. Neem zeker even de tijd om hier het uitstekende verslag van onze school te bekijken!

Onze blog

Volg ons nieuws