CLB

Er wordt gewerkt met een contactpersoon per school. Deze CLB-medewerker zorgt voor:

  • onthaal van nieuwe vragen;
  • toe leiden naar gepaste vervolghulp (door het CLB of extern);
  • informeren en adviseren van leerlingen, hun ouders en de leerkrachten;
  • dit alles in een of enkele interventies.

Je kan de contactpersoon Veerle Castrique bereiken via mail: info@vclbgroeninge.be of telefonisch op het CLB: 056/ 249 700

Daarnaast wordt gewerkt met trajectteams. Deze teams gaan voor een langere tijd op pad met de leerlingen (en/of ouders en leerkrachten):

  • Uitgebreide analyse van de problemen
  • Begeleiden
  • Coördineren van begeleidingstrajecten
  • Verontrustende situaties, crisissituaties

Op basis van de expertise wordt telkens bekeken wie een bepaalde vraag verder opneemt. De school, leerlingen en/of ouders worden op de hoogte gebracht welke CLB-medewerker dit is.