Schoolraad

In de schoolraad krijgen ouders, leerkrachten en sympathisanten de kans om mee te denken en te bouwen aan een school waar alle betrokkenen zich goed voelen. We maken SAMEN school.

De schoolraad is een officieel overlegorgaan en kan suggesties en ideeën voorleggen aan het schoolbestuur. Het overleg of advies gaat over geplande beslissingen die personeel, ouders of leerlingen aanbelangen. Bijvoorbeeld:

  • Het schoolreglement
  • Welzijn en veiligheid op school
  • Infrastructuurwerken
  • Het schoolwerkplan

Het schoolbestuur kan in zijn beslissingen rekening houden met het voorgelegde advies van de schoolraad. De schoolraad heeft een informatierecht ten aanzien van de directeur en het schoolbestuur. Directeur en schoolbestuur informeren de schoolraad.

De schoolraad op zijn beurt informeert leerlingen, ouders en personeelsleden over zijn standpunten en activiteiten.

De ouders die in de schoolraad zetelen, kunnen vragen, opmerkingen of suggesties doorgeven via schoolraad@smdb-ark.be .

 

Ouders: J. Adam, J. Govaert, R. Van Ammel
Leerkrachten: J. Meijer, W. Libeert
Lokale gemeenschap: L. Ryckoort, L. Vanhollebeke, D.Vanwolleghem, C. Vercruysse, T.Verbeeck
Voorzitter + contactpersoon: J. Goeminne