Bestuur

Het schoolbestuur is als werkgever verantwoordelijk voor het goed functioneren van de school. Deze is bevoegd voor het algemeen beleid, het pedagogisch beleid, het personeelsbeleid, het materieel en financieel beleid.

Het bestuursorgaan van ‘De Ark’ is als volgt samengesteld:

  • Voorzitter: Gregory Goudeseune
  • Ondervoorzitter: Jos Van Nes
  • Overige bestuursleden: John Windels, Luc D’Hulst, Jan Bollengier, Steven Schietgat, Filip Devos en Francky Bruneel.