Basisonderwijs

Mijn Oogappel wil een toegankelijke school zijn die elk kind onderwijs op maat biedt. Na jarenlange ervaring met type basisaanbod en een bijzonder sterk inspectieverslag inzake kwaliteit en werking, voelen we ons helemaal klaar om uit te breiden tot een methodeschool voor zowel buitengewoon- als gewoon onderwijs.

 

Mijn Oogappel gaat er vanuit dat kinderen heel verschillend zijn; ze kunnen veel van elkaar leren. Daarom worden ze in klasoverschrijdende groepen geplaatst die bestaan uit kinderen van verschillende leeftijden, zoals dat ook in een gezin het geval is. We kiezen dan ook bewust voor een klasuniek systeem in het kleuter en graadsklassen in het lager.