Dagverloop

Een dag in de regenboog

Op ma-di-do-vrij is er van 08:30 – 08:45 vrije inlooptijd. (groot)Ouders mogen hun kind(eren) naar de klas begeleiden. Op woensdagochtend maken we ons klaar voor de buitenlesdag.

Kinderen doen hun schoenen uit en pantoffels/sokken aan. De jas aan de kapstok hangen, boekentas in het vak, mapje en brooddoos in de juiste bak.

Tip: Probeer niet alles voor je kind te doen maar leer/begeleid ze het zelf te doen.

Juf onthaalt je aan de deur. Je mag samen met mama/papa een activiteit kiezen in de klas (ideaal moment om aan papa/mama te tonen waarmee je bezig bent), maar eerst hang je je foto aan de regenboog (zodat we weten wie er allemaal aanwezig is).

Kleuters + ouders van peuters kunnen briefjes in de brievenbus stoppen voor de praatronde

Om 8.45u is het tijd voor de (groot)ouders om de klas te verlaten.

Tip: Hou het afscheid best kort voor je kind (zeker als het daar moeite mee heeft).

En wij gaan aan de slag.

Hoekenwerk:

De kleuters werken verder in de hoekjes van de klas tot het belletje gaat om op te ruimen.

Praatronde:

We zitten samen in de kring en praten over verschillende onderwerpen

Koekmoment:

Je hoeft geen koek van thuis mee te brengen. We drinken ook water uit onze beker. We delen de koeken uit en eten/drinken voor we naar de speelplaats gaan.

Speeltijd om 10:25:

Op onze speelplaats is van alles te ontdekken. We hebben een buitenkeuken in een zandbak, een glijbaan, een multisensoriële bus, heel veel leuke speelplaatsboxen, gezellige tipi’s, een kleine knuffelweide met konijntjes…

Begeleide activiteit:

De activiteit na de speeltijd is afhankelijk van de dag die we zijn. Activiteiten voor een klein groepje van de klas terwijl de anderen verder gaan in hun hoekenwerk (bijvoorbeeld een taal -of denkactiviteit), een onderzoekje. Soms is het voor de volledige groep (bijvoorbeeld een bewegingsactiviteit, een uitstap,…)

Godsdienstmoment:

Vlak voor de middagpauze houden we een godsdienstmoment met zingen of een Bijbelverhaal en maken we het even stil om samen te danken.

11:55: middagpauze

Samen eten we in De Picknick. Bij ons op school mogen kinderen kiezen of ze buiten of binnen eten, maar respect voor voedsel en tafelmanieren vinden we heel belangrijk.

Namiddag:

In de namiddag kiezen we voor een ‘lange werktijd’. We onderbreken de kinderen niet in hun spel of werkje voor een kwartiertje speeltijd. We blijven bezig (dat kan buiten of binnen de klas zijn), de kinderen kunnen fruit eten aan de snacktafel wanneer ze daar zin in hebben (de juf houdt natuurlijk in het oog dat iedereen iets eet), ze drinken als ze dorst hebben en ze gaan naar het toilet wanneer ze voelen dat de nood er is (de kleinsten worden daarin extra gestimuleerd). Door die tijd en ruimte te krijgen, ontwikkelen kinderen concentratievermogen, ze leren een werkje af te maken. Het kind zal alleen of met een vriendje materiaal uit de kast nemen, het zoekt een plekje uit (op een tapijtje of aan een tafeltje), het werkt met het materiaal en ruimt het nadien ook weer netjes op; om daarna weer met iets anders aan de slag te gaan. Peuters die nood hebben aan een middagdutje  kunnen dit doen in de snoezelhoek.

Afronden:

Samen ronden we de dag af met een terugblik, een verhaaltje, poppenspel, complimentjes/pluimen geven,….

En dan is het tijd om naar huis te gaan

Een dag in oranje

We ontmoeten elkaar om 08:45 op de speelplaats. Als leerkracht neem ik de tijd om nog even te luisteren naar eventuele vragen of verhalen van ouders.

Wanneer om 08:50 ons schooldeuntje klinkt, ga ik met mijn leerlingen naar de klas. We ruilen onze schoenen voor pantoffels en begroeten elkaar aan de deur. Eerst worden de praktische zaken afgehandeld. Mijn leerlingen krijgen nu nog even tijd om hun klastaak te doen, op verhaal te komen bij mij of zich rustig bezig te houden; de krant lezen, tekenen, boeken inkijken, Karrewiet kijken, smartgames spelen… Maar evengoed kan een leerling er voor kiezen om aan zijn eigen planning te werken.

Op maandag zal ik steeds de huistaken voor de komende week meegeven. Ik verbind er mij toe uw kind te leren zijn werk te plannen, rekening houdende met zijn naschoolse activiteiten. We zetten bij ons op school namelijk sterk in op zelfstandigheid en het in handen nemen van het eigen leerproces.

 

Om 09:10 gaat de eerste les van start: Nederlands.

Op onze school werken we binnen onze graadsklassen met niveaugroepen. Wij geloven dat een kind meer baat heeft bij een krachtige instructie van 20 minuten op zijn niveau dan een klassikale instructie van 50 minuten. Op het moment dat een leerling niet aan de instructietafel zit, is hij ofwel bezig met herhalingsleerstof of inoefenwerk. Dit hoeft niet perse op papier te zijn. Het oefenmateriaal wordt zorgvuldig geselecteerd om echt gerichte en duidelijke oefeningen te kunnen geven. Afhankelijk van de leerstof werken we dus in een carroussel of zijn we met de hele klas bezig, binnen of buiten.

In Mijn Oogappel zetten we sterk in op begrijpend lezen. Een vak dat we zo vaak als mogelijk koppelen aan het lopende thema in de klas. Ook de spellingslessen knipogen naar ons klasthema. Spelling wordt in elke klas van onze school met de methode ASKI aangebracht, een methodiek die haar sterkte reeds langere tijd bewezen heeft.

Speeltijd om 10:25

Onze speelplaats is een ruimte waar veel te beleven en ontdekken valt. We hebben aan alle type kinderen gedacht; de sporters, de gezellige babbelaars, de speelvogels… We laten oudere kinderen ook gemakkelijk bij de kleutertjes toe. Sommige jongens en meisjes leven daar nu eenmaal erg van op. Voetballen en basketten doen we in de sportkooi net voor de St.-Rochuskerk, uiteraard steeds onder begeleiding van een leerkracht.

Om 11:30 start de tweede grote lesblok van de dag: wiskunde

De werking die we aanhouden tijdens wiskunde is redelijk dezelfde als tijdens de les Nederlands. We leren opnieuw in niveaugroepen, er is een instructiemoment, een inoefenmoment en herhalingsmoment. Soms wordt ook samen gewerkt of geleerd. Onze wiskunde-aanpak rust compleet op Rekentrappers, een zeer duidelijke methodiek die door pedagogische experts uitgewerkt werd.

11:55: middagpauze

De volledige school verzamelt bij De Picknick… mijn kinderen kunnen kiezen waar en bij wie ze die middag gaan eten. Na een 20tal minuten gezellig tafelen, is er nog ruim voldoende tijd om te spelen.

Om 12:55 gaan we terug van start met het middagprogramma

Elke namiddag ziet er anders uit maar dit zijn de vakken die afwisselend aan bod komen. Ik geef er ook graag een woordje uitleg bij.

Wereldoriëntatie: Als leerkracht zal ik bijvoorbeeld aangeven dat we binnen het veld Fauna en Flora zullen leren over de gewervelde en ongewervelde dieren. Ik roep de reeds aanwezige kennis op, trigger hen met een filmpje en luister dan naar wat zij willen kennen en kunnen bij afloop van het thema. En dan is het de beurt aan mijn leerlingen. De onderzoekvragen worden verdeeld en we gaan gedurende enkele weken aan de slag om antwoorden te formuleren. De leerlingen plannen, zoeken op, ontdekken, experimenteren en voeren uit. En ik ben de begeleider van hun leerproces. Het resultaat van al ons werk zal u steeds kunnen ontdekken in ons ‘museum-op-school’, hiermee sluiten we elk thema af. Echt een moment om als (groot)ouder naar uit te kijken. Zoals u merkt zetten we heel hard in op enkele levensbelangrijke vaardigheden: leerplezier, zelfontdekkend leren, leren van elkaar, samenwerken, creëren, mogen fouten maken… Maar de kennis is zeker geen ondergeschikt gegeven. Elk thema sluit ik af met een herhalingsbundel van alle vergaarde kennis en inzichten van iedereen van de klas. Deze wordt ingestudeerd en er wordt ook steeds een test afgenomen. Ik beoordeel dus zowel het proces als het product. Zowel de vaardigheden als de kennis.

Muzische vorming: is al lang geen vak apart meer. Met beeld, woord, dans, muziek bezig zijn doen we geïntegreerd in onze lessen wereldoriëntatie. Het beleven, creëren, waarderen staat hierin voor mij centraal.

Klasviering: is het moment dat waarborgt dat de kinderen een volwaardige stem hebben in het reilen en zeilen van onze klas. Elke vrijdagnamiddag komt de klas samen om de klaswerking (en schoolwerking) te bespreken. Gedurende de week kunnen de kinderen briefjes schrijven als ze iets willen bespreken. Deze komen in onze klasbrievenbus. Tijdens de klasviering haalt de voorzitter ze één voor één uit de brievenbus, ze  worden voorgelezen, verduidelijkt en besproken. Het kan gaan om opmerkingen, om pluimen en ideeën of vragen.  De verslaggever noteert alles en rondt af met een synthese van nieuw gemaakte afspraken en regels. Het is ook een moment om samen dankbaar te zijn voor wat we die week ontdekten of over een fijne gebeurtenis in onze klas of bij iemand van de klas.

Godsdienst:

Lichamelijke opvoeding: wordt gegeven door meester Stephan, onze turnleerkracht, op campus De Ark. Met de bus gaan we heen en weer.

15:15, we sluiten onze dag af

Het laatste uur van de dag worden de agenda’s en de planningen ingevuld. Er moet opgeruimd worden en de klastaken uitgevoerd. Ten slotte is er even de tijd om tot rust te komen.