Doelgericht met talenten

We gaan er vanuit dat hoe vroeger en hoe duidelijker talenten gekend zijn, hoe beter kinderen begeleid kunnen worden in hun ontwikkeling. Voor de kleuters zelf is het zeer motiverend en goed te weten welke hun sterke en minder sterke kanten zijn en hoe ze daarmee kunnen omgaan. Net zoals de andere groepen van Mijn Oogappel ontdekken we iedere maand een ander talent: samenknap, beweegknap, beeldknap, taalknap, muziekknap, rekenknap, natuurknap en zelfknap.

Iemand die beweegknap is:

 • Knutselt of sleutelt graag
 • Heeft een goede (fijne) motoriek
 • Heeft een sterk gevoel voor het gebruik van het eigen lichaam
 • Reageert met trefzekere bewegingen
 • Leert gemakkelijk door iets te doen of te spelen

Iemand die muziekknap is:

 • Pikt snel melodieën op
 • Speelt graag een muziekinstrument
 • Kan boeiend vertellen
 • Werkt met rijm of ezelsbruggetjes om iets te onthouden
 • Heeft een sterk ritmegevoel
 • Heeft stijl in zijn stemgebruik

Iemand die natuurknap is:

 • is gefascineerd door alles wat groeit en bloeit
 • herkent snel kenmerken van plant en dier
 • observeert graag veranderingen in de natuur
 • leert gemakkelijk door waarnemingen buiten
 • gaat graag met dieren om
 • kan goed verzamelen en ordenen

Iemand die beeldknap is:

 • experimenteert graag met ontwerpen, schetsen, tekeningen,…
 • heeft een creatieve verbeeldingskracht
 • neemt de werkelijkheid waar via beelden en kleuren
 • kan zich goed oriënteren in gebouwen, wijken
 • ziet ongewone patronen en kan die omzetten in ontwerpen
 • heeft gevoel voor kleurnuances
 • tekent, kribbelt veel

Iemand die samenknap is:

 • houdt van contact met anderen
 • werkt graag samen
 • houdt van feestjes en gezelligheid
 • voelt zich prettig in groepen
 • begrijpt wat anderen bezighoudt
 • is bereid anderen te helpen

Iemand die zelfknap is:

 • kent zijn sterke en zwakke kanten
 • heeft gevoel voor reflectie
 • schrijft een dagboek of poëzie
 • houdt zich op de achtergrond
 • leeft in zijn eigen wereld
 • neemt scherp waar wat er gebeurt
 • houdt van dagdromen

Iemand die rekenknap is:

 • denkt kritisch
 • ontdekt graag informatie
 • speelt graag met cijfers
 • overweegt bij het oplossen van problemen

Iemand die taalknap is:

 • denkt in woorden
 • formuleert gemakkelijk
 • kan goed argumenteren
 • leest snel en houdt van lezen
 • leest met inzicht, kan teksten goed doorgronden
 • kan goed iets beschrijven
 • kan gemakkelijk ideeën onder woorden brengen