Klasunieke kleuterwerking

Wij doorbreken het klassieke jaarklassensysteem en kiezen in Mijn Oogappel bewust voor een klasunieke werking voor de kleuters.

Dit betekent dat alle kleuterklassen samenzitten in De Regenboog. Uiteraard krijgen de kinderen wel een leeraanbod op eigen niveau.

Dit heeft een aantal grote voordelen:

  • kinderen leren spontaan van elkaar en met elkaar, over de leeftijden heen.
  • differentiatie wordt spontaan geïntegreerd en alle middelen zijn steeds voorhanden.
  • familiaal karakter.

In De Regenboog gebruiken we veel methodieken van Maria Montessori om ons onderwijs vorm te geven. ‘Leer mij het zelf te doen!’ is een echte montessoriterm, maar wat betekent dit nu voor onze groep? Alle ouders herkennen het misschien wel: het kind dat zelf zijn kleren wil kiezen en aandoen, zelf zijn lepel wil vasthouden, zelf zijn schoenen wil aandoen, zelf wil helpen in de keuken, … Wij stimuleren bij ons op school dat de kinderen steeds zelfredzamer worden.