Op tempo en niveau

Kleine groepen hebben als grootste voordeel dat we tijd hebben voor de verhalen, bijzonderheden, moeilijkheden, zorgen, vreugdes van elk kind.

Bij elke les en activiteit houden we rekening met de verschillen in tempo en niveau. Voor de vakken wiskunde en Nederlands delen wij onze leerlingen in niveaugroepen in. Door in een carrousel te werken, komen alle kinderen elke les in hun niveaugroep bij de leerkracht voor een instructiemoment. Daarna schuiven ze door naar een inoefeneiland en herhalingseiland. Het oefenmateriaal wordt steeds zorgvuldig geselecteerd om echt gerichte en duidelijke oefeningen te kunnen geven.

 

Maar evenzeer houden we in de lessen wereldoriëntatie rekening met de niveau- en tempoverschillen, met de talenten en interesses van elk kind.

 

In onze school zullen we eerder kiezen voor doorgaan op leeftijd en les krijgen in een aangepaste niveaugroep dan voor zitten blijven en alle leerstof hernemen. Uiteraard kunnen we hier geen beloftes in maken, want elk verhaal van elk kind is uniek, maar het is wel ons uitgangspunt.