Oriëntatie op de wereld als vertrekpunt

Wereldoriëntatie is het hart van ons onderwijs. Zoveel als mogelijk maken we een tandem met wereldoriëntatie en Nederlands. Lessen als begrijpend lezen, woordenschat en spreken lenen zich hier ideaal toe. Maar ook beeldende vorming wordt hier volledig aan gelinkt. Wereldoriëntatie werken we projectmatig uit, los van elke handleiding maar wel compleet geënt op de ZILL-doelen.

We hebben een schooleigen methode uitgewerkt. Het is een tweejarige leerlijn die de doelen in 7 grote velden verdeelt: omgeving, duurzaamheid, tijd, fauna & flora, vrije tijd & gezondheid, diversiteit, mijn unieke persoonlijkheid. Het mooie aan dit verhaal is dat elke groep op hetzelfde moment in hetzelfde veld aan het exploreren is.