Ritmisch weekplan

Dagelijks maken wij tijd om met elkaar te praten, te werken, te ontspannen en te vieren. We proberen deze activiteiten op een verantwoorde manier af te wisselen. Die afwisseling vind je terug in het ritmisch weekplan.

 

Het gesprek is de basis van veel activiteiten. Door met elkaar in gesprek te gaan kunnen we elkaar informeren en begrijpen. Luisterend naar elkaar, leren we elkaar en wat ons bezighoudt kennen.

 

Het spel wordt als ontspannend en plezierig ervaren, maar spel zorgt bovenal voor verbondenheid in de groep. Met spel verstaan wij spelend leren, onze uitdagende speeltijden en stiepelen.

 

Met werk bedoelen we het aanleren, inoefenen en gebruiken van basisvaardgheden.

 

Een viering is een bijzonder samenzijn en doen we in onze groep en met de hele school. De bedoeling is dat we ervaringen delen met elkaar. Door de veiring zetten we belangrijke momenten extra in de verf. We vieren onze dankbaarheid maar weten ons evengoed verbonden in verdriet.