Type 9

Doelgroep

  • Voor normaal begaafde kinderen met een autismespectrumstoornis.
  • Voor kinderen met attest type 9.
  • 6 tot 13-jarigen.

Onze aanpak:

  • Kleine klasgroepen
  • Basisrust en veiligheid
  • Ondersteuning
  • Overzichtelijk
  • Aangepast aan specifieke noden
  • Samenwerking met ouders, CLB en anderen