Thanksgiving dinner (video)

Diversiteit, solidariteit, discriminatie, multiculturaliteit, welzijn en welvaart, … We goochelen met moeilijke woorden in Mo geel en Oranje, maar het is zo mooi en belangrijk om onze leerlingen klaar te maken voor een diverse en multiculturele samenleving waar iedereen telt.

Geniet mee van een kort moment van diversiteit en dankbaarheid voor elkaar.